Kupujesz mieszkanie przy wykorzystaniu kredytu hipotecznego? Bank będzie wymagał Twojego zaangażowania finansowego. Zobacz, ile procent ceny zakupu będziesz musiał zapłacić z własnych oszczędności i co zrobić, jeżeli nie masz wystarczającej ilości gotówki.

 

Od kilku lat wniesienie wkładu własnego na zakup lub budowę nieruchomości stało się obowiązkowe. Czasy, w których banki kredytowały sto lub nawet więcej procent wartości mieszkania będącego zabezpieczeniem kredytu odeszły bezpowrotnie. Kierując się wytycznymi krajowego nadzorcy rynku finansowego, banki zaostrzyły politykę kredytową i począwszy od 2013 roku zaczęły wymagać coraz większego udziału kredytobiorcy w finansowanej transakcji.

 

Czym jest wkład własny?

Wkład własny jest częścią ceny lub nakładów finansowych ponoszonych w związku z nabyciem lub budową nieruchomości, której nie finansuje bank. Oznacza to, iż musi on zostać wniesiony przez inwestora. Relację kwoty zaciąganego kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie transakcji obrazuje wskaźnik LTV (Loan to Value). Obecnie maksymalny poziom tego wskaźnika może wynosić 80%. To oznacza, iż wkład własny na kredyt hipoteczny musi wynieść 20%. Wynika to z Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Rekomendacja nie jest jednak powszechnie obowiązującym aktem normatywnym, a dokumentem tzw. soft law – zbiorem dobrych praktyk zalecanych instytucjom finansowym przez nadzorcę. Niektóre banki wymagają zatem zaledwie 10% wkładu własnego (co implikuję wartość wskaźnika LTV na poziomie 90%). Wynika to z faktu, iż pozostałe 10% jest ubezpieczone przez bank w ramach tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Za to ubezpieczenie płaci klient. W zależności od banku, jest ono płatne co miesiąc – jako dodatkowa kwota dodawana do raty kredytu, bądź z góry na określony okres czasu. Składka na to ubezpieczenie jest płatne do momentu, do którego kapitał kredytu pozostający do spłaty nie spadnie poniżej 80% wartości nieruchomości przyjętej podczas analizy kredytowej. Niektóre banki stosują zamiast ubezpieczenia kaucję w postaci blokady gotówki na rachunku lub inne indywidualne zabezpieczenia.

 

Co może stanowić wkład własny?

W przypadku kredytu na zakup mieszkania lub domu, wkładem własnym będzie gotówka, która zostanie zapłacona sprzedającemu ze środków nabywcy. Co istotne, pieniądze te nie mogą pochodzić bezpośrednio z innego kredytu. Jeżeli wnioskodawca buduje dom, bank jako wkład własny potraktuje grunt, na którym budowa się odbywa, dotychczas poczynione prace, oraz – w niektórych przypadkach – udokumentowane fakturami zakupy materiałów budowlanych, które zostały już nabyte.

 

Co w przypadku braku gotówki na wkład własny?

Wówczas wskaźnik LTV służący do kalkulacji wkładu własnego możemy podnieść poprzez przedstawienie jako zabezpieczenie dodatkowej nieruchomości, która jest o co najmniej 10% więcej warta, niż kwota zaciąganego kredytu (wnioskując o kredyt w bankach, które akceptują 10-procentowy wkład własny). O tym, jak banki oceniają wartość nieruchomości możesz przeczytać w naszym artykule dotyczącym operatach szacunkowych.

 

Jeżeli jednak nie dysponuje się nieruchomością o odpowiednio wyższej wartości, ale za to posiada się inną, która jest warta mniej, można przedstawić na zabezpieczenie nieruchomość nabywaną oraz już posiadaną. Wówczas ich wartości się sumują i wskaźnik LTV może osiągnąć poziom  akceptowany przez bank.

 

To tylko niektóre ze znanych sposobów wniesienia wkładu własnego. W celu dobrania indywidualnej strategii przystąpienia do kredytu hipotecznego skontaktuj się z nami i umów na darmowe konsultacje.

Udostępnij post

Loading...