FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na pytania często zadawane przez klientów.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Nieruchomości

(16 odpowiedzi)

Kredyty i pożyczki

(16 odpowiedzi)

Inwestycje

(16 odpowiedzi)

Finansowanie biznesu

(16 odpowiedzi)

Kredyty i pożyczki (16 odpowiedzi)

Czy pobieracie prowizję od klienta?

Nie pobieramy od klientów prowizji za udzielenie kredytu. Oferowane przez nas usługi pośrednictwa finansowego są dla naszych klientów darmowe. Obciążamy prowizją jedynie stronę finansującą, czyli banki. Posiadamy dodatkowo płatne usługi prawne oraz wspierające. Ich cena jest ustalana indywidualnie w oparciu o sytuację klienta.

Ile banków macie w ofercie?

POLASSETS Sp. z o.o. jest agentem ANG Spółdzielni. ANG Spółdzielnia w rozumieniu Ustawy o kredycie hipotecznym jest pośrednikiem powiązanym i działa w imieniu i na rzecz instytucji finansowych:

KREDYT HIPOTECZNY

a) Alior Bank SA
b) Bank BGŻ BNP Paribas SA
c) Bank Handlowy w Warszawie SA
d) Bank Millennium SA
e) Bank Ochrony Środowiska SA
f) Bank Pekao SA
g) Bank Pocztowy SA
h) Bank Zachodni WBK SA
i) Credit Agricole Bank Polska SA
j) Deutsche Bank Polska SA
k) Eurobank SA
l) ING Bank Śląski SA
m) mBank Hipoteczny SA
n) mBank SA
o) Pekao Bank Hipoteczny SA
p) PKO Bank Hipoteczny SA
q) PKO Bank Polski SA
r) Raiffeisen Bank Polska SA

KREDYT GOTÓWKOWY/KONSUMENCKI

a) Alior Bank SA
b) Axcess Financial Poland Sp. z o.o.
c) Bank Pekao SA
d) Bank Pocztowy SA
e) Deutsche Bank SA
f) EuroBank SA
g) ING Bank Śląski SA
h) mBank SA
i) Mogo Sp. z o.o.
j) Nest Bank SA
k) Raiffeisen Bank Polska SA.

Zakres ofert kredytu hipotecznego dostępny jest na stronie: www. angkredyty.pl/pl/produkty/partnerzy-i-ich-oferty.

Czy mogę wziąć kredyt hipoteczny w Polsce pracując za granicą?

Większość banków akceptuje dochody uzyskiwane za granicą. Powinny być to dochody stałe, najlepiej z umowy o pracę lub jej lokalnego odpowiednika. Należy pamiętać, że bank badając zdolność wnioskodawcy, który uzyskuje dochody za granicą weźmie pod uwagę wyższe koszty utrzymania gospodarstwa domowego do liczenia zdolności kredytowej, niżeli w przypadku kredytobiorców mieszkających w Polsce. Naszym zadaniem jest dokładne zbadanie sytuacji klienta, oszacowanie zdolności kredytowej oraz przygotowanie oferty banków, które będą w stanie udzielić finansowania. Następnie skompletujemy wszystkie wymagane dokumenty i zajmiemy się prowadzeniem całego procesu. Na miejscu klienta może reprezentować nasz pełnomocnik.

W jakiej walucie można wziąć kredyt hipoteczny?

Kredyt mieszkaniowy można zaciągnąć jedynie w walucie, w której uzyskuje się dochód. Wnioskodawca pracujący za granicą będzie mógł się zatem starać w polskim banku o kredyt w walucie, w której otrzymuje wynagrodzenie. Jeżeli wnioskodawca uzyskuje dochody z kilu źródeł w kilku walutach to walutę kredytu wyznacza przeważający dochód. W Polsce banki udzielają kredytów w walutach, których emitentami są kraje popularne wśród pracujących zagranicą Polaków. Naszym zadaniem jest dokładne zbadanie sytuacji finansowej klienta i ocena wniosku pod kątem możliwości finansowania w danej walucie.

Czy obcokrajowiec może wziąć kredyt hipoteczny?

Banki udzielają kredytów osobom obcego pochodzenia, które uzyskują dochody w Polsce. Wymaganym dokumentem tożsamości jest paszport oraz karta stałego pobytu lub posiadanie numeru PESEL. Naszym zadaniem jest pomóc klientowi w przygotowaniu dokumentacji i znalezieniu banków, w których będzie mógł uzyskać najtańszy dla siebie kredyt hipoteczny.

Ile trwa zaciągnięcie kredytu hipotecznego?

Czas potrzebny za przeprowadzenie procesu kredytowego zależy do kilku czynników. Pierwszym jest to, w którym banku prowadzimy proces kredytowy. Banki na bieżąco informują, ile wynosi aktualny czas oczekiwania na decyzję kredytową. Kolejnym czynnikiem jest cel finansowania. Jeżeli jest to pożyczka hipoteczna proces jest krótki i nie powinien zająć więcej niż 2-3 tygodnie. W przypadku kredytu na budowę domu czas oczekiwania jest dłuższy ze względu na większą ilość dokumentów i czynników ryzyka, które bank musi ocenić. Naszym zadaniem jest dopasowania oferty banków do potrzeb klienta biorąc pod uwagę ile czasu klient może poświęcić na proces kredytowy.

Jakie są dodatkowe koszty kredytu?

Podstawowym kosztem kredytu, który należy ponieść przed uruchomieniem jest prowizja bankowa. Kosztem dodatkowym i obowiązkowym jest ubezpieczenie pomostowe uruchamiane w początkowym okresie kredytu do uprawomocnienia się wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu. Jeżeli klient posiada mniejszy wkład własny niż 20% wartości inwestycji to obowiązuje go ubezpieczenie niskiego wkładu. W zależności od oferty banku, do rat kredytu dochodzą również składki ubezpieczeń czy koszty prowadzenia rachunku bankowego. Naszym zadaniem jest szczegółowe przedstawienie klientowi wszystkich kosztów w bankach branych pod uwagę oraz pomoc w znalezieniu najtańszej dla niego opcji kredytowania.

Jak można podnieść zdolność kredytową?

Istnieje kilka możliwości podniesienia zdolności kredytowej. Podstawowym sposobem jest podwyższenie dochodów oraz obniżenie zobowiązań kredytowych, które klient jest w stanie spłacić wcześniej. Pozostaje również opcja dodatkowego kredytobiorcy, który wesprze klienta swoimi dochodami. Naszym zadaniem jest zbadanie możliwości, jakie posiada klient, pomoc w opracowaniu planu działania oraz weryfikację osób, które mogłyby pomóc klientowi podnieść zdolność.

Czy mogę wziąć kredyt z partnerem bez ślubu?

Istnieje możliwość wzięcia kredytu z partnerem niebędącym z wnioskodawcą w związku małżeńskim. Istotne jest wtedy, czy osoby te prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jeżeli nie to bank weźmie pod uwagę wyższe koszty utrzymania przy badaniu zdolności kredytowej wnioskodawców, traktując je jako dwa osobne gospodarstwa.

Czy wkład własny musi być wniesiony gotówką?

Większość banków wymaga, aby wkład własny był wniesiony z gotówki. Są jednak takie, które pozwalają w zastępstwie wpłaty gotówkowej zastosować dodatkowe zabezpieczenie drugą nieruchomością. Naszym zadaniem jest ocena możliwości wykazania dodatkowego zabezpieczenia przez klienta lub pomoc w opracowaniu planu zgromadzenia środków wystarczających do wniesienia wkładu własnego.

Czy kredyt można spłacić wcześniej?

Każdy klient ma prawo wcześniej spłacić kredyt w całości lub go częściowo nadpłacić. Niektóre banki stosują prowizje pobierane w przypadku spłat dokonywanych w początkowym okresie trwania kredytu. Naszym zadaniem jest przedstawienie klientowi zasad wcześniejszych spłat w bankach branych pod uwagę oraz pomoc w opracowaniu planu nadpłat, które pozwolą obniżyć koszt odsetkowy kredytu.

Co się stanie z kredytem, jeżeli stracę pracę?

Niektóre banki dają możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek utraty dochodu. Na rynku są również dostępne ubezpieczenia indywidualne, które chronią na wypadek utraty źródła dochodu na skutek pewnych zdarzeń. Dzięki temu można zapewnić sobie spokój na wypadek przejściowych trudności zawodowych. Naszym zadaniem jest pomoc klientowi w ocenie dostępnych w bankach wariantów zabezpieczenia lub przegląd opcji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym.

Czy można zawiesić spłatę rat w trudnej sytuacji finansowej?

Banki dają możliwość czasowego zawieszenia spłaty. Tzw. „wakacje kredytowe” pozwalają kredytobiorcy przerwę w spłacaniu rat. Każdy bank posiada własne wytyczne do tego ile i jak często można zastosować przerwę w spłatach. Naszym zadaniem jest pomóc klientowi w zorganizowaniu formalności lub w negocjacjach z bankiem okresu zawieszenia.

Czy można sprzedać nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu?

Nie ma problemu przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Nowy nabywca nieruchomości w pierwszej kolejności spłaca hipotekę na konto wierzyciela (banku) a dopiero potem wypłaca pozostałą część sprzedającemu. Zyskiem sprzedającego jest różnica, jaką uzyskał między ceną sprzedaży a wysokością zadłużenia. W przypadku, gdy nabywca kupuje nieruchomość z kredytu wtedy bank udzielający kredytu pierwszą transzą spłaca dług a po uzyskaniu zaświadczenia o zwolnieniu hipoteki zaspokaja sprzedającego. Naszym zadaniem jest ocena treści księgi wieczystej nieruchomości w celu przygotowania dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu zamiany hipoteki.

Jak działa kredyt konsolidacyjny?

Konsolidacja daje możliwość połączenia kilku zobowiązań w jeden kredyt. Dzięki takiemu połączeniu rata nowego kredytu jest mniejsza niż łączne raty poprzednich zobowiązań. Daje to klientowi większą swobodę finansową oraz mniejszą ilość przelewów do wykonania. Naszym zdaniem jest ocena sytuacji klienta oraz znalezienie możliwości obniżenia kosztów posiadanych zobowiązań.

Jak działa pożyczka hipoteczna?

Pożyczka na cel dowolny zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego tutaj nie ma obowiązku podawania celu przeznaczenia środków. Procedury kredytowe ograniczają się do zbadania zdolności oraz wyceny nieruchomości, która stanowić będzie zabezpieczenie. Jest to najtańsza forma finansowania bankowego na cel dowolny. Naszym celem jest znalezienie najkorzystniejszej opcji dla klienta, który chce uzyskać wolne środki przy niskiej racie.

Inwestycje (6 odpowiedzi)

Jakie inwestycje przynoszą obecnie największe zyski?

Inwestowanie na każdym rynku charakteryzuje się zmiennością. Po każdej fali wzrostowej przychodzi korekta wyników. Podczas, gdy jedne inwestycje zarabiają, inne mogą przynosić straty. Są klasy aktywów, które są obarczone większą zmiennością, niż inne, co za tym stoi mogą przynieść większe zyski, lub większe straty. Naszym zadaniem jest poznanie sytuacji klienta, oraz zaproponowanie mu rozwiązań, które będą odpowiadały jego potrzebom, a także spełniały jego oczekiwania w zakresie zyskowności, dostępności do środków oraz bezpieczeństwa.

Na ile procent są oprocentowane lokaty bankowe w Polsce?

Oprocentowanie lokat bankowych jest pochodną stóp procentowych ustalonych dla całej gospodarki. Ich ustalaniem zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej - organ NBP. Aktualnie - od kilku lat - mamy do czynienia z rekordowo niskimi stopami procentowymi. Stawka podstawowej stopy referencyjnej NBP wynosi obecnie 1,50%. Skutkiem tego, lokaty bankowe mają podobne oprocentowanie w skali roku. Naszym zadaniem jest znalezienie klientowi najlepszego rozwiązania inwestycyjnego, które spełni jego oczekiwania w zakresie zyskowności, dostępu do środków oraz bezpieczeństwa.

Czy obcokrajowiec może inwestować w Polsce?

Tak, może. Nie istnieją bowiem przepisy zabraniające obcokrajowcom inwestowania w Polsce. Należy jednak mieć na uwadze wewnętrzne procedury konkretnych instytucji finansowych, przepisy podatkowe oraz kwestie raportowania stanu posiadania produktów finansowych. Dotyczy to w szczególności obywateli Stanów Zjednoczonych. Naszym zadaniem jest ułatwienie klientom lokowania ich kapitału oraz asystowanie przy wszelkich procedurach z tym związanych.

Jak zarabiać na nieruchomościach?

Inwestowanie w nieruchomości może przybrać jedną z wielu form. Ich dobór uzależniony jest od ilości kapitału, jakim dysponuje klient. Posiadając kilkanaście tysięcy złotych można nabyć jednostki udziałowe funduszy inwestycyjnych opartych o nieruchomości komercyjne lub dokonać zakupu udziałów, akcji lub obligacji deweloperów. Ta forma inwestycji charakteryzuje się jednak biernością, ponieważ inwestor nie ma realnego wpływu na przebieg inwestycji, czy decyzje zarządzających. Dysponując kwotą powyżej stu tysięcy złotych można dokonać zakupu nieruchomości i wybrać jedną z kilku strategii. Można wyremontować mieszkanie i sprzedać z zyskiem, czyli dokonać filipa, lub trzymać je w celu wynajmu. Najem może mieć charakter długoterminowy, gdzie lokatorami są osoby pracujące lub studenci bądź charakter krótkoterminowy, gdzie klientami będą turyści oraz osoby pozostające w mieszkaniu na kilka dni. Naszym zadaniem jest wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej, znalezienie okazyjnej nieruchomości oraz wygenerowanie dla klienta zysku na satysfakcjonującym go poziomie.

Ile można zarobić na inwestowaniu w nieruchomości?

Na nieruchomościach zarabiać można dwojako: poprzez wzrost ich wartości w czasie oraz regularnie otrzymywany czynsz z tytułu najmu. Nieruchomości charakteryzują się stabilnymi zyskami oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym, chociaż należy mieć na uwadze, że także z nimi związane jest ryzyko. Chociaż ich wartość w czasie wzrasta, to dotyczy to całej kategorii. Poszczególne mieszkania mogą stracić ze względu na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Ogólna sytuacja gospodarcza może także doprowadzić do czasowych wahań wartości nieruchomości. O ile czynsz otrzymywany przez właścicieli jest z natury regularny, o tyle należy pamiętać o tym, iż mogą zdarzyć się okresy bez płatności, kiedy mieszkanie stoi puste. Naszym zadaniem jest dostarczanie klientom okazji inwestycyjnych w postaci gotowych do najmu mieszkań oraz zapewnienie im regularnych płatności czynszu, bez konieczności zajmowania się mieszkaniem.

Jak działają gotowce inwestycyjne?

Gotowiec inwestycyjny to nieruchomość, która jest przygotowana pod konkretną strategię inwestycyjną. Jest ona kompletnie wyposażona, a często nawet posiada już umowy z najemcami. Może to być mieszkanie, w którym lokatorzy płacą regularny czynsz, albo lokal użytkowy, gdzie najemcą jest sieć handlowa. Naszym zadaniem jest zaoferowanie inwestorowi odpowiedniej nieruchomości, aby nie podejmował żadnych wysiłków i od samego startu zaczął zarabiać na płatnościach czynszu bądź na szybkiej sprzedaży z zyskiem, czyli na tzw. flipie.

Nieruchomości (5 odpowiedzi)

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

Aby nie narazić się na niepotrzebne ryzyko, a w konsekwencji nieprzyjemności i koszty związane z zakupem nieruchomości należy ją sprawdzić przed dokonaniem transakcji. Stan prawny lokalu pomoże ustalić księga wieczysta, która jest obowiązkowo prowadzona dla każdej nieruchomości. Jest publicznie udostępniona w internecie, zatem każdy ma do niej wgląd. Wystarczy znać numer, który można uzyskać od sprzedającego. Obowiązek ustalenia faktycznego stanu prawnego nieruchomości spoczywa na notariuszu, u którego podpisuje się umowę kupna w formie aktu notarialnego. Przy ustaleniu stanu technicznego pomocny będzie fachowiec, który sporządzi protokół oględzin z listą elementów, które deweloper powinien poprawić. Na rynku wtórnym będą one stanowiły podstawę do ewentualnych negocjacji ceny ze sprzedającym. Naszym zadaniem jest zaangażowanie radcy prawnego, notariusza oraz specjalisty ds. technicznych w celu zminimalizowania niepotrzebnego ryzyka, aby transakcja przebiegła w sposób bezpieczny dla obu stron.

Jaki jest koszt zakupu mieszkania?

Koszt zakupu mieszkania zależy od tego, czy mieszkanie jest nowe, czy używane. Przy nowych mieszkaniach kupowanych od dewelopera na rynku pierwotnym należy się udać do notariusza dwa razy. Za pierwszym razem w celu podpisania umowy deweloperskiej, a za drugim razem - po odbiorze mieszkania - na podpisanie umowy kupna lokalu. Koszt uzależniony jest od ceny nieruchomości oraz od taksy notarialnej zastosowanej przez notariusza. Maksymalna wysokość taksy notarialnej jest jednak regulowane prawnie. W przypadku zakupu mieszkania używanego wystarczy jedna wizyta u notariusza na podpisanie umowy kupna. Należy się jednak liczyć z tym, iż na rynku wtórnym konieczna jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2% wartości transakcji. Na rynku pierwotnym ten podatek nie występuje. Naszym zadaniem jest nadzorowanie kupna mieszkania, aby uniknąć wszelkich ukrytych kosztów związanych z transakcją.

Jak kupić nieruchomość w Polsce mieszkając za granicą?

Zakup nieruchomości odbywa się poprzez podpisanie umowy kupna w formie aktu notarialnego. Jeżeli nabywca nie może pojawić się u notariusza osobiście, może wyznaczyć swojego pełnomocnika. Pełnomocnictwo wystawiane jest także w formie aktu notarialnego poprzez wskazanie odpowiedniej osoby, która ma w imieniu nabywcy dopełnić wszelkich formalności związanych z nabyciem nieruchomości. Akt pełnomocnictwa można wystawić podczas wizyty w Polsce poprzedzającej procedury związane z dokonaniem nabycia lub nawet zagranicą. W takiej sytuacji akt notarialny wystawiony w innym państwie musi mieć odpowiednią klauzulę Apostille. Naszym zadaniem jest wyznaczyć pełnomocnika w osobie naszego radcy prawnego oraz sprawne i bezpieczne doprowadzenie do osiągnięcia celu nabywcy poprzez zakup nieruchomości.

Czy obcokrajowiec może kupić mieszkanie w Polsce?

Tak, każdy obcokrajowiec posiadający zdolność do czynności prawnych może dokonać zakupu nieruchomości w Polsce, niezależnie od relacji prawnych łączących go z Polską. Do dokonania zakupu lokalu mieszkalnego (za wyjątkiem mieszkań położonych w strefie nadgranicznej) nie są wymagane dodatkowe formalności. Upraszczając, w przypadku zakupu domu oraz zakupu mieszkania w strefie nadgranicznej wymagane jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie dotyczy to obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obywateli Szwajcarii. Naszym zadaniem jest reprezentowanie klienta na wszystkich etapach transakcji oraz zorganizowanie dokumentacji i pomoc w przejściu wszelkich niezbędnych formalności doprowadzając do skutecznego nabycia nieruchomości.

Jakich pozwoleń potrzebuje obcokrajowiec aby zakupić nieruchomość?

Obywatele krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii nie potrzebują zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce. W przypadku obywateli innych państw, pozwolenie na nabycie nieruchomości przez obcokrajowca jest wymagane m.in. w przypadku, kiedy chce on zakupić lokal użytkowy lub dom. Oznacza to, że nie jest ono wymagane w celu nabycia mieszkania. Ponadto, cudzoziemiec z wyjątkiem obywateli państw członkowskich EOG i Szwajcarii, który chce dokonać zakupu każdej nieruchomości położonej w strefie nadgranicznej, niezależnie od jej charakteru będzie potrzebował zezwolenia. Strefa nadgraniczna obejmuje obszar gmin przylegających do granicy Państwa. Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez obcokrajowca wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Takie zezwolenie nie jest jednak wymagane od osób, które mieszkają w Polsce od co najmniej 5 lat od udzielenia im zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolniony jest również cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i mieszkający w Polsce co najmniej 2 lata od momentu udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który chce nabyć dom, który będzie stanowić ustawową wspólność majątkową małżonków. Naszym zadaniem jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji, a także koordynacja działań skutkujących wydaniem zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Finansowanie biznesu (5 odpowiedzi)

Skąd wziąć pieniądze na rozwój biznesu?

Istnieją dwa modele finansowania przedsiębiorstw. Finansowanie wewnętrzne oraz finansowanie zewnętrzne. Pierwszy model opiera się na zatrzymaniu wypracowanych zysków w przedsiębiorstwie, nie wypłacając ich właścicielom firmy w postaci dywidendy. Finansowanie zewnętrzne polega na przekazywaniu nowych strumieni pieniędzy do firmy poprzez różnego rodzaju instrumenty. Mogą one mieć charakter własny, jak chociażby dokapitalizowanie przez obecnych właścicieli lub obcy, kiedy to nowe środki pochodzące od osób trzecich zasilają budżet przedsiębiorstwa. Dużej części przedsiębiorców finansowanie zewnętrze kojarzy się z instrumentami dłużnymi, a najczęściej z kredytem bankowym. Oprócz kredytu bankowego firma może być zasilana pieniędzmi z funduszy pożyczkowych, pożyczek prywatnych, czy chociażby z emisji obligacji. Popularną metodą finansowania, kojarzoną jednak zazwyczaj z finansowaniem pojazdów jest leasing. Mechanizm ten może być z powodzeniem stosowany do pozyskania wielu innych aktywów firmy jak chociażby maszyny, wyposażenie, czy nawet nieruchomości. Zdobywającym coraz większą popularność mechanizmem zapełniania płynności firmie jest faktoring, który pozwala w szybki sposób uzyskać pieniądze za faktury wystawione odbiorcom produktów i usług firmy. Na pewnym etapie rozwoju można zaprosić spółki kolejnych wspólników poprzez emisję akcji czy sprzedaż udziałów. Naszym zadaniem jest dobór optymalnego sposobu finansowania firmy w zależności od etapu jej rozwoju i potrzeb inwestycyjnych. Minimalizujemy koszty związane z całą operacją jednocześnie zabezpieczając interesy przedsiębiorcy.

Jakie korzyści niesie emisja obligacji?

Obligacje przedsiębiorstw stanowią instrument finansowy, za pomocą którego firmy mogą pożyczać od inwestorów pieniądze na rozwój działalności bądź spłatę pozostałych zobowiązań. Spółka może emitować obligacje, jako alternatywę dla kredytu bankowego. Korzyścią jest duża elastyczność, ponieważ w przeciwieństwie do kredytu, to sama spółka a nie bank ustala warunki, na jakich chce pożyczyć pieniądze. Bez konieczności przygotowywania skomplikowanej dokumentacji można pozyskać z tego źródła kapitał na poziomie do 1 000 000 Euro rocznie. Jeżeli potrzeby pożyczkowe spółki przekraczają tą kwotę, przy zaangażowaniu domu maklerskiego oraz sporządzając prospekt emisyjny można pozyskiwać znacznie większe kwoty. Naszym zadaniem jest odpowiednie rozpoznanie potrzeb kapitałowych klienta oraz współpraca przy przygotowaniu emisji obligacji, która przyniesie oczekiwany poziom finansowania.

Jak dbać o płynność przedsiębiorstwa?

Często się zdarza, iż firmy upadają nie z powodu braku przychodów, ale z powodu nieodpowiedniego zarządzania kapitałem obrotowym. Racjonalna struktura finansowania, nie opierająca się wyłącznie na instrumentach dłużnych i utrzymująca bezpieczny poziom gotówki pozwoli na zapewnienie firmie płynności umożliwiającej pozyskanie i obsługę nowych kontraktów oraz terminowe regulowanie swoich zobowiązań. Aby osiągnąć pożądany stan kapitału obrotowego należy odpowiednio dobrać strukturę finansowania firmy, nie zadłużając jej do poziomu powodującego problemy z płynnością oraz szybko obracając towarem, zapasami i materiałami. Naszym zadaniem jest optymalne dobranie struktury i źródeł finansowania firmy, aby zapewnić jej stabilny i dynamiczny rozwój.

Co można leasingować?

Leasing jest narzędziem korzystnym dla przedsiębiorcy. Pozwala zachować w spółce niezbędną gotówkę, która pomoże w szybki i sprawny sposób pozyskiwać i obsługiwać nowe kontrakty. Pojazdy, maszyny, wyposażenie techniczne, czy nawet nieruchomości można leasingować, płacąc za ich używanie miesięczne raty, nie zamrażając kapitału. Dodatkową korzyścią jest tarcza podatkowa, która wiąże się z księgowaniem rat leasingowych. Naszym zadaniem jest dobór odpowiednich narzędzi finansowania oraz znalezienie najtańszego leasingu na rynku.

Ile wynosi wasze wynagrodzenie?

Pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorców jest zadaniem wymagającym wiedzy, kontaktów i doświadczenia. Skutecznie dzielimy się naszymi atutami, sprawnie pozyskując dla naszych klientów pieniądze na rozwój ich biznesu. Wynagrodzenie za naszą pracę jest uczciwe dla każdej ze stron. Rozliczamy się z klientem w oparciu o umowę brokerską, uzależniając poziom naszego wynagrodzenia od wysokości pozyskanego finansowania oraz poziomu skomplikowania sprawy.


ZAUFAJ NAM

Wyróżnia nas na rynku

  • Bezpłatne konsultacje
  • Dostęp do doradców przez internet
  • Wpis do rejestru pośredników KNF
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Nadzór prawny nad procesem
  • Reprezentacja klienta w kraju
Loading...