Jeżeli rozwijasz działalność gospodarczą, to być może spotkałeś sie z koniecznością pozyskania finansowania zewnętrznego. Większość przedsiębiorców nie posiada dostatecznych zasobów kapitałów własnych, które pozwalały by im na realizację planów inwestycyjnych. Z pomocą przychodzą banki oraz inne instytucje finansowe, które są w stanie udzielić finansowania zewnętrznego. Z tego artykułu dowiesz się, jakie rodzaje finansowania są najbardziej popularne wśród ofert polskich banków.

 

Rozróżniamy dwa główne cele finansowania działalności: cel inwestycyjny oraz cel związany z poprawą płynności przedsiębiorstwa.

 

Cel inwestycyjny w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw to zazwyczaj nabycie nieruchomości, w której będzie wykonywana działalność bądź inwestycje w środki trwałe poprzez powiększenie parku maszynowego. Tego typu inwestycje wymagają dużego nakładu gotówki. Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje własnymi środkami, może zwrócić się do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu inwestycyjnego.

 

Jest to kredyt celowy, gdzie we wniosku wyraźnie opisuje się cel, na jaki pieniądze z kredytu zostaną spożytkowane. W zależności od procedur konkretnego banku, zdarza się, iż samo opisanie celu we wniosku kredytowym nie wystarcza. Bank może bowiem chcieć poznać więcej informacji związanych z planowanym przedsięwzięciem. W takiej sytuacji wymagane jest sporządzenie biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dokument ten w szczegółowy sposób opisuje zarówno sam cel inwestycji, jak i elementy marketingu, wszystkie źródła jego finansowania oraz efekt ekonomiczny ponoszonych nakładów.

 

Kredyty inwestycyjne wymagają zabezpieczenia. Tym może być hipoteka ustanowiona na nieruchomości firmy lub jej właścicieli. Niektóre banki mają w ofercie kredyty z zabezpieczeniem w postaci gwarancji bankowej. Środki na te gwarancje pochodzą z Unii Europejskiej. W takiej sytuacji firma wnioskodawcy nie musi posiadać nieruchomości, ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji spłaty kredytu.

 

Należy odnotować, iż niezależnie od rodzaju zabezpieczenia, banki wymagają także udziału własnego wnioskodawcy, co oznacza, iż bank nie udzieli kredytu na całość inwestycji, i że będzie wymagał, aby część pieniędzy zainwestował przedsiębiorca. Wysokość wkładu własnego zależy od banków i rodzaju inwestycji ale należy się przygotować iż zazwyczaj jest to w granicach 10-30 procent wartości netto przedsięwzięcia.

 

Osobną kwestią pozostaje także finansowanie podatku VAT. Banki albo finansują wartość netto inwestycji, albo udzielają specjalnych pomocniczych pożyczek na pokrycie tego podatku związanego z inwestycją.

 

Jeżeli ideą przedsiębiorcy jest poprawa płynności finansowej firmy, w związku z np. niedopasowaniem terminów płatności zobowiązań i ściągalności inwestycji, firma może się ubiegać o kredyt na cel związany z bieżącą działalnością – tzw. kredyt obrotowy. Może on przybrać dwie postacie: odnawialnego limitu w rachunku bądź kredytu spłacanego w ratach, który także może podlegać odnowieniu. W tym przypadku, nie jest potrzebny biznesplan, ponieważ cel finansowania nie jest konkretnie określony. Zabezpieczenie wynika z wewnętrznych procedur bankowych, ale obecnie na rynku dostępne są oferty kredytów bankowych, nawet do 800 000 PLN bez zabezpieczenia. Ponadto, także w tym przypadku występują zabezpieczenia w postaci gwarancji.

 

Koszty odsetkowe i prowizyjne związane z uzyskaniem i obsługą kredytów przedsiębiorcy mogą wliczać w koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Skutkuje to niższym dochodem, a zatem niższym podatkiem dochodowym do zapłaty.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą także skorzystać z leasingu. To bardzo popularny sposób finansowania nowych pojazdów. Warto jednak pamiętać, iż leasing służy nie tylko do finansowania samochodów. Można z niego skorzystać przy nabywaniu maszyn lub nawet nieruchomości. Najczęściej wybierany jest leasing operacyjny, gdzie przedmiot leasingu pozostaje własnością firmy leasingowej, a leasingobiorca jest użytkownikiem. Całość raty leasingowej stanowi wówczas koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

 

Niezależnie od potrzeb, w POLASSETS dokładamy starań, aby przedstawiona oferta była jak najbardziej dopasowana do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Po więcej szczegółów skontaktuj się z nami i umów na bezpłatne konsultacje.

Udostępnij post

Loading...