Oprocentowanie lokat

Chcąc zainwestować posiadany kapitał, Polacy mieszkający za granicą oraz obcokrajowcy zainteresowani naszym krajem porównują zyski, jakie mogą osiągnąć w Polsce, oraz w kraju swojego zamieszkania. Naturalnie najpopularniejszą formą lokowania środków są konta oszczędnościowe oraz lokaty bankowe. Czy to się jednak opłaca?

 

Oprocentowanie lokat i produktów depozytowych oferowanych przez banki jest uwarunkowane sytuacją na pieniężnym rynku międzybankowym. Banki centralne takich państw jak Polska, Szwecja, Wielka Brytania , czy Europejski Bank Centralny ustalają stopy procentowe obowiązujące w całej gospodarce. Na ich podstawie kształtuje się sytuacja na rynku pieniężnym, gdzie banki między sobą handlują kapitałem. Punktem wyjścia dla banków do ustalenia oprocentowania produktów depozytowych przez nie oferowanych są zatem stawki obowiązujące na międzybankowym rynku pieniężnym.  Dla Polski, jest to stawka WIBOR, lub ewentualnie WIBID.

 

Jeżeli któryś z banków oferuje oprocentowanie lokat istotnie odbiegające w górę od ustalonego poziomu stóp procentowych, oznacza to zazwyczaj konieczność skorzystania z dodatkowych produktów, a sama lokata ma stanowić wabik służący zdobyciu nowego klienta. Tego typu promocje zazwyczaj nie trwają długo, a klient zostaje z kontem, które, aby było bezpłatne trzeba regularnie zasilać i obsługiwać.

 

Poniżej znajduje się porównanie podstawowych stóp procentowych ustalanych przez narodowe banki centralne w poszczególnych krajach, które obrazuje wyjściowy poziom oprocentowania lokat bankowych.

 

Kraj Wysokość podstawowej stopy procentowej
Polska 1,50%
Norwegia 0,50%
Strefa Euro 0,00%
Szwecja – 0,50%
USA 1,50% – 1,75%
Wielka Brytania 0,50%

 

 

Jak wynika z tabeli, wysokość oprocentowania depozytów w Polsce w porównaniu z zagranicą jest na atrakcyjnym poziomie. Co ciekawe, w Szwecji, główna stopa procentowa pozostaje od kilkunastu miesięcy na ujemnym poziomie, co oznacza dla niektórych kategorii podmiotów, konieczność płacenia bankowi za przechowywania w nim pieniędzy.

 

Pomimo względnej atrakcyjności Polskich depozytów, ich nominalne oprocentowanie pozostaje jednak na niesatysfakcjonującym poziomie, a realne stopy procentowe są wręcz ujemne. Oznacza to, iż inflacja, rozumiana, jako wzrost cen przekracza wręcz oprocentowanie lokat. Mówiąc wprost, oznacza to sytuację, w której zysk wypracowany na lokacie nie wystarczy na pokrycie podwyżek cen towarów w sklepach. Pomimo to, Polacy trzymają znaczną większość swoich oszczędności właśnie w bankach na lokatach oraz na kontach oszczędnościowych.

 

Co zatem ma zrobić osoba, która posiada zgromadzone środki i chce na nich zarobić więcej niż wspomniane 1,50%? Inwestorzy nie są skazani na banki oraz ich produkty depozytowe. Niski poziom stóp procentowych stwarza idealne warunki do inwestowania w inne klasy aktywów. Szczególnie atrakcyjne wydaje się być obecnie inwestowanie w nieruchomości. Niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz kredytów deweloperskich powoduje z jednej strony duży wybór inwestycji, a z drugiej napędzający ten boom popyt na nowe mieszkania, które następnie inwestorzy przeznaczają na wynajem. Ceny nieruchomości idą przez to w górę, a wraz z nimi rosną zyski inwestorów.

 

Form inwestowania w nieruchomości może być wiele. Można kupić mieszkanie, następnie je odświeżyć i sprzedać z zyskiem. Tego typu inwestycje, nazywane flipami, mogą przynieść kilkadziesiąt procent stopy zwrotu w skali roku. Wymagają one co prawda posiadania większego kapitału oraz zaangażowania czasu, jednak te elementy można obejść, inwestując w produkty zbiorowego inwestowania przygotowywane przez wyspecjalizowane firmy. Wszystkie formalności oraz prace remontowe przeprowadza wtedy firma pośrednicząca w transakcji. Inną formą inwestowania jest zakup mieszkania a następnie oddanie go w najem operatorowi najmu. Gwarantuje on wypłatę czynszu przez okres kilku lat. Jest to bardzo bezpieczna i bezobsługowa forma lokowania kapitału.

 

Tego typu inwestycje oparte o rynek nieruchomości można przeprowadzić zdalnie, mieszkając w innym państwie. Firma zajmująca się całą transakcją wyznacza pełnomocnika, który reprezentuje inwestora przy wszystkich formalnościach.

 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami POLASSETS. Po rozpoznaniu sytuacji i oczekiwań klienta, wybierzemy najlepszą formę inwestycji, a następnie kompleksowo przeprowadzimy całą transakcję, maksymalizując zyski i bezpieczeństwo oraz minimalizując zaangażowanie inwestora.

Tagi

Udostępnij post

Loading...