Kredytowanie remontu mieszkania

Kupujesz mieszkanie lub jesteś właścicielem nieruchomości? W obu przypadkach prędzej czy później przyjdzie Ci się zmierzyć z kwestią remontu bądź wykończenia. W tym artykule przedstawimy, jakie możliwość finansowania oferują banki.

 

Remont lub wykończenie przeprowadza się najczęściej w dwóch przypadkach:

 

  • Wykończenie – wymagane przy zakupie mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym,
  • Remont – przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym lub w celu odświeżenia posiadanego mieszkania.

 

Przygotowując się do prac należy dokładnie oszacować koszty, znaleźć ekipę budowlaną (jeżeli nie prowadzimy prac samodzielnie) oraz zaplanować etapy tak, aby wszystko zostało przeprowadzone w sprawny sposób. Inwestycja może dotyczyć już posiadanego mieszkania lub takiego, które dopiero nabywane jest we własnych celach mieszkaniowych bądź lokalu, który ma generować przepływy z tytułu wynajmu. Różnice będą dotyczyć użytych materiałów, standardu wykończenia czy układu pomieszczeń.

 

Niezależnie od przeznaczenia mieszkania czy zakresu planowanych prac, kluczową kwestią jest źródło finansowania. Jeżeli posiadasz gotówkę to w tym momencie możesz zakończyć czytanie tego artykułu i wybrać się do sklepu po materiały budowlane. Jeżeli natomiast potrzebujesz wsparcia kredytem banki dają Ci kilka możliwości, które różnią się od siebie złożonością, szybkością pozyskania czy wymaganiami odnośnie dokumentów koniecznych do skompletowania.  Do wyboru są następujące rozwiązania:

 

POŻYCZKA GOTÓWKOWA:

Najprostszym rozwiązaniem jest kredyt gotówkowy. Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, procedury są szybkie i nieskomplikowane, a uzyskana kwota nie podlega rozliczeniu z bankiem po zakończeniu prac. Jeżeli uzyskujesz dochody z umowy o pracę, to banki takie jak ING czy mBank nie będą wymagały pozyskania zaświadczenia od pracodawcy czy okazania ostatniego rozliczenia PIT, weryfikując jedynie wyciągi z konta z potwierdzeniami wpływów wynagrodzenia. Proces kredytowy od złożenia wniosku do wypłaty środków na konto zajmuje w tym wypadku do 3 do 7 dni roboczych. Na moment pisania tego artykułu średnie oprocentowanie kredytu wynosi ok. 8% z możliwością uzyskania prowizji 0% dzięki czemu nie poniesiesz kosztów początkowych. Okres kredytowania może być ustalony nawet na 10 lat (najczęściej 8 lat). Przykładowa rata przy kwocie 50 000 zł i okresie 8 lat wyniesie ok. 710 zł.

 

Pomożemy Ci ocenić zdolność kredytową, oszacować koszty kredytu oraz znaleźć najtańszą dla Ciebie opcje finansowania.

 

POŻYCZKA HIPOTECZNA:

Kolejnym rozwiązaniem jest pożyczka hipoteczna. Ponieważ bank zabezpiecza się na nieruchomości, tooprocentowanie jest niższe niż przy opisanym wcześniej zobowiązaniu gotówkowym. Wynika to z niższego ryzyka jakie ponosi w tym wypadku bank.

 

Wybierając pożyczkę hipoteczną jako źródło finansowania prac remontowych należy przygotować dodatkowe dokumenty odnośnie dochodów. W przypadku umowy o pracę pracodawca powinien wypełnić druk bankowy zaświadczenia o zatrudnieniu, większość banków będzie również prosiła o wyciąg z konta osobistego lub potwierdzenia wpływów wynagrodzenia.

 

Nieruchomością, na której zabezpieczy się bank może być lokal mieszkalny, dom lub działka budowlana. Każdy bank ocenia nieruchomości według własnych wytycznych analizując stan techniczny lub lokalizacje. Pożyczka może stanowić maksymalnie 70% wartości nieruchomości (80% w przypadku ING lub 75% w przypadku mBank). Nieruchomość nie musi być własnością pożyczkobiorcy, jednak wszyscy właściciele muszą wyrazić pisemną zgodę na zabezpieczenie. Ważnym czynnikiem przemawiającym na korzyść pożyczki hipotecznej jest brak konieczności rozliczania otrzymanych środków co oznacza, że mogą być przeznaczone na cel dowolny.

 

Średnie oprocentowanie (najczęściej zmienne) na moment pisania artykułu wynosi ok. 6% (WIBOR + marża banku). Okres kredytowania może wynosić nawet 25 lat.

 

Przykładowa rata przy kwocie 50 000 zł i okresie 15 lat wyniesie ok. 430 zł.

 

Pomożemy Ci poznać twoje możliwości finansowe oraz ocenić nieruchomość, którą zaproponujesz jako zabezpieczenie dla banku.

 

KREDYT HIPOTECZNY:

Najtańszą opcją finansowania prac będzie kredyt hipoteczny. Podobnie jak przy pożyczce hipotecznej bank zabezpieczy się na nieruchomości. Nie musi być to nieruchomość, której dotyczą prace wykończeniowe lub remont. Nie musi również należeć do pożyczkobiorcy, wystarczy zgoda właścicieli.

 

Najważniejszą różnicą pomiędzy kredytem hipotecznym a rozwiązaniami opisanymi wcześniej jest cel pożyczanych od banku środków. W przypadku kredytu hipotecznego należy dokładnie wskazać, na jaki cel zostaną przeznaczone środki. Każdy bank udostępnia druk kosztorysu prac remontowych/wykończeniowych, na którym kredytobiorca powinien wyszczególnić rodzaj planowanych prac, ich opis oraz koszt. Dodatkowo niektóre banki proszą o podanie harmonogramu prac z podziałem na poszczególne etapy, wyszczególniając ilość czasu jaka będzie potrzebna na zakończenie kolejnych pozycji. Choć wydaje się to kłopotliwe, to może stanowić sporą pomoc w planowaniu prac. Dzięki wcześniejszemu rozpisaniu kosztorysu będziesz w stanie lepiej ocenić koszty i terminy do spełnienia. Baki nie stosują wytycznych odnośnie kosztu jaki należy przyjąć w kosztorysie. Poleca się jednak, aby wartość prac mieściła się w przedziale 500-1100 zł za metr kwadratowy. Kluczowe dla banku jest to, czy wartość prac podniesie wartość mieszkania po ich przeprowadzeniu. Jeżeli rozpiszesz kosztorys na zbyt wygórowaną kwotę, to bank zgodzi się na kredytowanie prac, jednak do wysokości, którą określi jako maksymalna dla danej lokalizacji. W takiej sytuacji będziesz musiał uzupełnić różnicę pomiędzy kosztorysem a kwotą z banku z własnych środków lub zostaniesz poproszony o korektę kosztorysu do kwoty maksymalnej dla danego banku. Takie informacje podane będą w decyzji kredytowej po indywidualnej analizie banku.

 

Istotną kwestią przy kredycie celowym jest konieczność rozliczenia prac po ich zakończeniu. Banki wymagają, aby po zakończeniu prac (najczęściej od 3 do 6 miesięcy od wypłacenia pieniędzy z kredytu) udokumentować wykorzystanie środków zgodnie z umową kredytu. Aby spełnić warunek rozliczenia należy przedstawić zdjęcia, przyjąć wizytę pracownika banku lub sporządzić kosztorys powykonawczy opisujący wartość wykonanych elementów (w zależności od banku). Niektóre banki, jak np. Bank Polskiej Spółdzielczości wymagają, aby udokumentować część kosztów fakturami.

 

Elementem przemawiającym najmocniej na korzyść kredytu hipotecznego celowego jest jego koszt.

 

Średnie oprocentowanie (najczęściej zmienne) na moment pisania artykułu wynosi ok. 3,5% (WIBOR + marża banku). Okres kredytowania może wynosić nawet 35 lat.

 

Przykładowa rata przy kwocie 50 000 zł i okresie 15 lat wyniesie ok. 360 zł.

 

Bank dają również możliwość kredytowania zakupu nieruchomości wraz z jednoczesnym wykończeniem lokalu. W takim wypadku wniosek kredytowy obejmuje jednocześnie cel zakupu i wykończenia/remontu. Ponieważ dopuszczalne jest kredytowanie maksymalnie 90% wartości inwestycji (w bankach takich jak ING, BGŻ BnP Paribas lub Citi Handlowy maksymalnie 80%). Wymagany wkład własny w wysokości minimum 10% obliczany jest od wartości nieruchomości ,jako suma ceny zakupu i wartości planowanych prac z kosztorysu. Jeżeli np. kupujesz mieszkanie za 300 000 zł i planujesz prace wykończeniowe w kwocie 50 000 zł to minimalny wkład własny wynosi 35 000 zł (jako 10% od [300 000 zł + 50 000 zł]). Cała wnioskowana kwota objęta będzie niskim oprocentowaniem kredytu hipotecznego.

 

Pomożemy Ci znaleźć najtańszą ofertę, przygotować dokumenty wraz z kosztorysem oraz przeprowadzimy Cię przez proces kredytowy, wyręczając Cię z formalności. Po zakończenia prac na mieszkaniu pomożemy Ci również z ich rozliczeniem w banku.

Udostępnij post

Loading...